Online İşlemler
English

İletişim

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

Allianz Tower

Küçükbakkalköy Mah.

Kayışdağı Cad. No:1

34750 Ataşehir/İstanbul


Tel: (0216) 556 66 66

Faks: (0216) 556 99 79

  • Bize Ulaşın
  • İletişim

Kredi Ödeme Güvencesi

Allianz - krediodemeguvencesisigortasi1_1

Kredi Ödeme Güvencesi, Yapı Kredi Bankası’ndan bireysel kredi kullanan müşterilerin yaşam kaybı ya da tam ve daimi maluliyet durumunda kredi borcunu teminat altına alan, işsiz kalmaları durumunda ise yine teminat kapsamında kredi taksitlerini ödeyen bir sigortadır.

Bu sigorta ile, olası bir  yaşam kaybı durumunda, kredi borcunuz Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından bankaya ödenir. Ödenmiş kredi borcunuzun tazminattan düşülmesi ile oluşan bakiye de (varsa), banka tarafından, kanuni varislerinize ödenir. İşsiz kalmanız durumunda ise kredi taksitlerinizi güvence altına alarak hayat standardınızı korumanıza yardımcı olur.Kredi kullanımlarında, yıllar itibariyle azalan teminat üzerinden hesaplama yapılır. Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşerek vergi avantajı da elde edebilirsiniz.

  Özellikler

Kimler yararlanabilir?

18 - 65 yaşları arasında kredisi olan Yapı Kredi müşterileri Kredi Ödeme Güvencesi’ne başvurabilir. (Bireysel İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi,Taşıt Kredisi, Taksitli Ticari Kredi)

Sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi, kredi vadesiyle ile uyumludur. Kredi vadesinden kısa süreli gerçekleşen poliçeler için yıllık otomatik yenileme talimatı vermeniz durumunda primler kredi kartı ya da hesabınızdan alınarak, poliçeniz yenilenecektir.

Teminatlar nelerdir ?

Yaşam Kaybı ve Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı: Sigorta süresi içinde gerçekleşecek olası bir yaşam kaybı ya da maluliyet durumunda hasar tarihi itibariyle geçerli olan teminat tutarı ödenir. Teminat tutarı, kredi borç bakiyesi ve aylık kredi faizi oranına bağlı olarak yıllık azalmaktadır. Sigortalının yaşam kaybı durumunda geçerli olan teminat üzerinden kredi borcu ödenir ve ödendikten sonra varsa kalan tutar Kanuni Varislere ödenir. Tam ve daimi Maluliyet durumunda ilgili teminat sertifika üzerinde belirtilen sigortalıya ödenir. İlgili teminatlardan her ikisinden de tazminata hak kazanılması söz konusu olmayıp, bu teminatlara ilişkin her hangi bir tazminat ödendiğinde sigorta sözleşmesi sona erer.
Gelir kaybını karşılayacak teminatlar dönüşümlü teminatlardır. Teminat, gelir kaybının gündeme geldiği dönemdeki istihdam durumunuz esas alınarak belirlenir.


İstemdışı İşsizlik Teminatı: İstem Dışı İşsizlik teminatından aynı iş yerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış, sigorta başlangıç tarihi itibari ile 90 günlük muafiyet süresini geçirmiş olması şartıyla, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) işsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneğine hak kazanmış sigortalılar yararlanabilir. Sigortalı bazında, İstem Dışı İşsizlik, Geçici İş Göremezlik ve Gündelik Hastane Tazminatı teminatlarından, hasar başına en fazla altı (6) kez, sigorta süresi boyunca ise en fazla on sekiz (18) kez aylık tazminat talebinde bulunulabilir


Geçici İş Göremezlik Teminatı: Kamu ya da serbest çalışanların, poliçede tanımlanan bir olay neticesinde geçici olarak iş göremez hale gelmeleri durumunda sigortalının yararlanabildiği teminattır.Sigortalı bazında, İstem Dışı İşsizlik, Geçici İş Göremezlik ve Gündelik Hastane Tazminatı teminatlarından, hasar başına en fazla altı (6) kez, sigorta süresi boyunca ise en fazla on sekiz (18) kez aylık tazminat talebinde bulunulabilir


Gündelik Hastane Tazminatı Teminatı: Herhangi bir işte çalışmayanların (öğrenci, ev hanımı, emekli gibi) bir kaza veya hastalık sonucu yedi günden daha uzun süren yatarak hastane tedavilerinde tazminat ödemesini kapsayan bir teminattır. Sigortalı bazında, İstem Dışı İşsizlik, Geçici İş Göremezlik ve Gündelik Hastane Tazminatı teminatlarından, hasar başına en fazla altı (6) kez, sigorta süresi boyunca ise en fazla on sekiz (18) kez aylık tazminat talebinde bulunulabilir

Sigortanın kapsamındaki riskler nelerdir?

Bu sigorta, yaşam kaybı, tam ve daimi maluliyet, işsizlik durumunu kapsar.

Primler ve teminat tutarları ne kadardır?

Sigorta prim tutarları, teminat tutarı, yaş, kredi borç bakiyesi, kalan kredi vadesi ve aylık kredi faiz oranına göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda meslek gruplarına göre teminatlara çeşitlerini bulacaksınız. Sigorta primleri peşin veya taksitli olarak; hesaptan veya kredi kartından tahsil edilebilir. Sigorta primini kredi talebine ekleyerek de ödeme yapabilirsiniz.

Ücretli ÇalışanlarSerbest Meslek Sahipleri veya Devlet Memurları   Diğer
(Öğrenci,ev hanımı,
Emekli vb. )
Kredi Ödeme
Güvencesi
İstem Dışı İşsizlik TeminatıGeçici İş Göremezlik TeminatıGündelik
Hastane Tazminatı Teminatı

  Nasıl sahip olabilirim?

Kredi Ödeme Güvencesi hakkında daha fazla bilgi almak için Yapı Kredi Bankası şubelerini ziyaret edebilirsiniz.