Online İşlemler
English

İletişim

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

Allianz Tower

Küçükbakkalköy Mah.

Kayışdağı Cad. No:1

34750 Ataşehir/İstanbul


Tel: (0216) 556 66 66

Faks: (0216) 556 99 79

  • Bize Ulaşın
  • İletişim

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası

Allianz - kredikartiodeme

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi, Yapı Kredi Bankası’nın Business Worldcard’lar dışındaki bütün kredi kartı kullanıcıları için geliştirilmiş bir sigortadır.
Beklenmedik bir durum sonucu ekonomik zorluklar söz konusu olduğunda, işsizlik durumunda, siz yeni bir iş buluncaya ya da işinizin başına dönünceye kadar geçecek sürede kredi kartı borçlarınızın ödenmesine destek olur.

Özellikler

Kimler yararlanabilir?

Sigortaya giriş yaşı, 18-65 arasındakiYapı Kredi Bankası’ndan kredi kartı sahibi olan (Business Worldcard’lar hariç) herkes bu sigortadan yararlanabilir.

Sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta sözleşmesinin süresi bir yıldır. Siz aksini belirtmedikçe her yıl otomatik yenilenecek  sigortanız ile bu güvenceden uygun şartlarda 70 yaşına kadar yararlanabilirsiniz.

Teminatlar nelerdir ?

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi’nde, kredi kartı borçlarınız, aşağıdaki teminatlarla, güvence altına alınır. Faydalanacağınız teminatlar riskin gerçekleştiği andaki istihdam durumunuza göre belirlenir.

  • İstem Dışı İşsizlik Teminatı: Bir işyerinde maaşlı çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden kişilerin kredi kartı borcunu güvence altına alır. Bu teminattan yararlanmak için, aynı iş yerinde 180 gün aralıksız çalışmış ve İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) işsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmanız gerekir.
  • Geçici İş Göremezlik Teminatı: Kamu ya da serbest çalışanların, poliçede tanımlanan bir olay neticesinde geçici olarak iş göremez hale gelmeleri durumunda sigortadan yararlanmasını sağlar.
  • Gündelik Hastane Teminatı: Herhangi bir işte çalışmayan (öğrenci, ev hanımı gibi) kişilere, bir kaza veya hastalık sonucu 3 günden daha uzun süre hastanede yatarak tedavi olmaları durumunda ödenir.

Gelir kaybını karşılayacak teminatlar dönüşümlü teminatlardır. Bu sigortada teminat, gelir kaybının gündeme geldiği dönemdeki istihdam durumunuza gore belirlenir.

  •  Yaşam Kaybı Teminatı: Sigorta süresi içinde, olası bir yaşam kaybı durumunda, teminat hasarın gerçekleştiği  tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu 10.000 TL'ye kadar tek seferde ödenir.
  • Tam Maluliyet Teminatı: Sigorta süresi içinde sigortalının kalıcı maluliyeti durumunda, teminat hasarın gerçekleştiği  tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu 10.000 TL'ye kadar tek seferde ödenir.

Sigortanın kapsamındaki riskler nelerdir?

Kredi Kartı Güvencesi Sigortası’nın kapsadığı riskleri ve hangi istihdam durumlarında, hangi teminatın ödeneceğini tabloda görebilirsiniz.

İstihdam Durumunuz Bordrolu Çalışan Serbest Meslek / Devlet Memuru Öğrenci / Ev Hanımı / Emekli vb.
Sahip Olabileceğiniz Teminatlarınız İstem Dışı İşsizlik Geçici İş Görememezlik Gündelik Hastane
Yaşam Kaybı ve Tam Maluliyet Yaşam Kaybı ve Tam Maluliyet Yaşam Kaybı ve Tam Maluliyet

Muafiyet ve bekleme süreleri:

İstem dışı işsizlik teminatı, geçici iş göremezlik teminatı ve gündelik hastane teminatı için muafiyet süresi, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gündür. İstem dışı işsizlik ve geçici iş göremezlik durumunda riskin ortaya çıkmasından itibaren 30 gün, gündelik hastane teminatı için ise hastaneye yatıştan itibaren 3 gün bekleme süresi uygulanır. Bekleme süresi için ödeme yapılmaz.

 İstem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ya da gündelik hastane tazminatı teminatları, güvence kapsamında bulunan kredi kartının riskin gerçekleştiği tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu üzerinden hesaplanır.

İstem Dışı İşsizlik, Geçici İş Göremezlik ve Gündelik Hastane Tazminatı teminatlarından herhangi birinden tazminat alındığı durumlarda, diğer iki teminata ilişkin tazminat talepleri karşılanmaz. Sigortalı bazında, İstem Dışı İşsizlik, Geçici İş Göremezlik ve Gündelik Hastane Tazminatı teminatlarından, sigorta süresi boyunca en fazla 2 (iki) kez tazminat talebinde bulunulabilir.

Bir sigortalı, istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ve gündelik hastane teminatlarından en fazla 2 kere, toplamda en fazla 6 ay yararlanabilir.

Primler ve teminat tutarları ne kadardır?

Bu sigortanın prim tutarı, kredi kartı hesap özetinizdeki, ileriye dönük taksitleriniz de dahil olmak üzere, kredi kartı ekstrenizdeki aylık toplam borcunuzun %1’i kadardır. Örneğin son ekstrenizdeki toplam borç tutarınız 1.000 TL ise, sigorta primi 10 TL olacaktır. Bu prim, kartınızın bir sonraki ekstresine yansıyacak şekilde tahsil edilir. Eğer borcunuz yoksa prim tahsil edilmez.

Ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşeceği için, vergi avantajı elde edebilirsiniz.  
 
Kredi Kartı Ödeme Güvencesi’nde teminatı altındaki kredi kartının borcu* için üst sınır 10.000 TL’dir.

(*) Teminat kapsamında alınacak toplam borç tutarı o tarihe kadar yapmış olduğunuz tüm harcamalar ile gelecekte ödeyeceğiniz taksit tutarlarınızı da içermektedir. Eğer toplam borç tutarı 10.000 TL’nin üstündeyse 10.000 TL’ye kadar olan kısım üzerinden prim hesaplaması yapılır ve güvence altına alınır.

Nasıl sahip olabilirim?

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası hakkında daha fazla bilgi almak için Yapı Kredi Bankası şubelerini ziyaret edebilirsiniz

Sıkça Sorulan Sorular

Sigortanın geçerlilik süresi ve primi ne kadardır?

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi yıllık olarak düzenlenir ve aksi yönde talebiniz olmadığı sürece her yıl yenilenir. Aylık toplam kredi kartı borcunuzun %1’i tutarında prim tahsil edilir.

Aylık ekstre borcumun mu, toplam kredi kart borcumun  mu % 1’i prim olarak tahsil edilir ?

Aylık toplam kredi kartı borcunuzun %1’i prim olarak tahsil edilir.

Sigorta primleri nasıl ödenir?

Sigorta primleri kredi kartınızdan tahsil edilir.


Kredi kartımı iptal edince poliçem de iptal olur mu?

Kredi kartınız iptal olduğunda, teminata ihtiyacınız olmayacağı için poliçeniz de iptal olur.

Kredi kartım değiştiğinde yeni poliçe yaptırmam gerekiyor mu?

Çalıntı,kayıp gibi zorunlu hallerde Yapı Kredi Bankası değişen kart bilgilerini bizimle paylaşmaktadır. Ancak zorunlu haller dışında değişen kredi kartı bilgileri tarafınızca iletilmelidir.

Primlerim kredi kartımdan tahsil edilemezse poliçem ne olur?

Hesap kesim tarihinden itibaren bir ay içerisinde prim tahsilatınız gerçekleşmezse poliçeniz iptal edilir.

İşten çıkarıldığımda ne yapmam gerekiyor?

İşten çıkarılma durumunuzda telefon (0850 399 99 99) veya posta yoluyla ihbarda bulunmanız gerekmektedir. Daha sonra ilgili belgeleri posta yoluyla Allianz'a göndermeniz yeterlidir.

 

Tazminat ödemelerimin sorunsuz yapılması için ne yapmalıyım?

Sizden talep edilen hasar belgelerini eksiksiz olarak göndermeniz tazminat ödemelerinde sorun yaşamamanız için çok önemlidir.

Hızlı ve kolay bir tazminat süreci için aşağıda "Tazminatımı nasıl alabilirim?" bölümünde yer alan adımları takip edebilirsiniz.

Ödenecek hasar tutarı ne kadardır ?

Ödenecek hasar tutarı, hasar tarihinden önceki son “hesap kesim tarihindeki” kredi kartı toplam borç bakiyeniz kadardır. Teminat üst sınırı 10.000 TL’dir.

Tazminat ödemesi ne şekilde yapılır?

Tüm teminatlar için belirlenen teminat tutarına bağlı tazminat ödemesi tek seferde yapılmaktadır.*

(*)2 Aralık 2017 öncesi başlangıçlı poliçeler için tazminat ödemesi aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır:

  • Ana teminatlar olan Vefat ve Tam ve Daimi Maluliyet durumlarında tazminat ödemesi tek seferde yapılmaktadır.
  • Dönüşümlü teminatlar olan İstemdışı İşsizlik, Geçici İş Göremezlik ve Gündelik Hastane Teminatlarında hesaplanan teminat tutarı %40’ lık taksitler halinde, en fazla 3 ay boyunca (riskin devam etmesi koşuluyla) kredi kartı hesabınıza tazminat olarak yatırılır.

Tazminat ödemesini aldıktan sonra poliçem iptal olur mu?

Vefat ve tam ve damimi maluliyet durumlarında tazminat ödemesi yapıldıktan sonra poliçe sonlandırılır. İstemdışı işsizlik, geçici iş göremezlik ya da gündelik hastane tazminatı ödendikten sonra aksi yönde bir talebiniz olmadığı takdirde poliçeniz devam eder. Poliçe kapsamında yer alan bekleme süreleri bittikten sonra ikinci kez tazminat ödemesi alma hakkına sahip olabilirsiniz. İki kez tazminat ödemesi yapıldıktan sonra poliçeniz sonlandırılır.


Dönüşümlü teminat ne demektir?

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi’ne sahipken çalışma statünüz değiştiğinde sahip olduğunuz işsizlik teminatının tanımı da değişir. Örneğin; ücretli çalışan olduğunuzda istemdışı işsizlik teminatına sahipken, işyeri sahibi olduğunuzda geçici işgöremezlik teminatına, çalışmaya ara verdiğiniz durumda ise gündelik hastane teminatına sahip olursunuz.


Mesleki faaliyetim değişse de poliçeden yararlanabilir miyim?

Evet, faydalanabilirsiniz. Örneğin; Kredi Kartı Ödeme Güvencesi’ni aldığınızda ücretli çalışanken istemdışı işsizlik teminatından faydalanabilirsiniz. Sigortanız devam ederken işyeri sahibi olursanız geçici işgöremezlik teminatından faydalanabilirsiniz.

İşsiz kalınca poliçe teminatlarından hemen yararlanabilir miyim? Ne kadar beklemem gerekir?

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi tazminat değerlendirmesi için ön koşul ilk prim tahsilatının ardından 90 gün geçmesi ve eksik prim ödemesi olmamasıdır. İstemdışı işsizlik durumunda şartları sağlamanız halinde 30 günlük bekleme süresinden sonra tazminat almaya hak kazanırsınız.

Tazminatımı nasıl alabilirim?

Allianz - kkog_tazminat_sureci2