Fund Template

Bu şablon Fon Yönetimi ekranlarında kullanılacak olan Fon Genel Bilgiler bölümünün başlıklarını ve içeriklerini düzenlemek için kullanılacaktır.

Şablon içerisindeki sol sütün, Genel Bilgiler bölümünde gözükmesi istenilen başlıklar ile doldurulmalı, sağ sütün ise bu bölümlere ait içerikler ile doldurulmalıdır.

Fon Duyurular

İçerik

İçerik: Başlık#Başlık İçerik#Tarih#URL şeklinde olmalı.

Örn: 

Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük, İzahname#22.08.2015#Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri_12062015 duyurusunu görmek için tıklayın#https://www.allianzemeklilik.com.tr/

AZYE-Fon-Katilimcilara-Duyuru-02102017#Emeklilik yatırım fonları rehbere uyum değişiklikleri duyurusunu görmek için tıklayın#02.10.2017#https://www.allianzyasamemeklilik.com.tr/v_1434348546000/tr/files/AZYE-Fon-Katilimcilara-Duyuru-02102017.pdf

AZYE-Fon-Katilimcilara-Duyuru-28072017#Emeklilik Yatırım Fonları Değişiklikleri_28072017 duyurusunu görmek için tıklayın#28.07.2017#https://www.allianzyasamemeklilik.com.tr/v_1434348546000/tr/files/AZYE-Fon-Katilimcilara-Duyuru-28072017.pdf

APG ve AMH Fonları Portföy Yönetim Şirketi Değişikliği Tadil Metinleri_01022017#APG ve AMH Fonları Portföy Yönetim Şirketi Değişikliği Tadil Metinleri_01022017 duyurusunu görmek için tıklayın#01.02.2017#https://www.allianzyasamemeklilik.com.tr/v_1434348546000/tr/files/AZYE-APG_ve_AMH-fon-tadil-metinleri-01022017.pdf

Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük ve İzahname Değişiklikleri_30122016#Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük ve İzahname Değişiklikleri_300122016 duyurusunu görmek için tıklayın#30.12.2016#https://www.allianzyasamemeklilik.com.tr/v_1434348546000/tr/files/AZYE-Fon-Katilimcilara-Duyuru-301216.pdf

Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri_19122016#Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri_19122016 duyurusunu görmek için tıklayın#19.12.2016#https://www.allianzyasamemeklilik.com.tr/v_1434348546000/tr/files/AZYE-Fon-Katilimcilara-Duyuru-191216.pdf