Bireysel Yaşam Sigortaları

İşsizlik Sigortaları nedir?

 

Neden İşsizlik Sigortası?

 

Bugün bir işyerinde bordrolu çalışıyorken, birgün aniden işsiz kalırsanız ne yaparsınız? Temel ihtiyaçlarınızı, telefon, elektrik gibi her ay düzenli ödemeniz gereken fatura harcamalarınızı nasıl karşılayacaksınız? Oysa işsiz kalma riskine karşı kendinizi güvenceye aldığınızda, işinizi kaybetseniz de hayat standartlarınızı koruyabilirsiniz.

 

İşsizlik Sigortası ile işinizi kaybetmeniz durumunda, yeniden iş buluncaya ya da işinizin başına geçinceye kadar sürede, uğrayacağınız gelir kaybını karşılayabilirsiniz.

 
 

Hangi Teminatlara Sahip Olursunuz?

 

İşsizlik Sigortası ürünlerimiz, gelir kaybını karşılayacak İstem Dışı İşsizlik, Geçici İş Göremezlik, Gündelik Hastane Tazminatı Teminatları yanında vefat ile tam ve daimi maluliyet teminatlarını içerir.

 

 
 

Vergi Avantajı

 

Gelir vergisi mükellefiyseniz, işsizlik sigortası için ödediğiniz primleri belli oranlarda gelir vergisi matrahınızdan düşürebilirsiniz. Böylece hem ödeyeceğiniz vergi tutarı, hem de primlerin gerçek maliyeti azalır.

 

Ücretliler için: Gelir vergisi kanununun 63. maddesine göre, bordrolu mükellefin ödeyeceği yaşam sigortası primi, ilgili ayda elde edilen brüt kazancın %5'ini ve brüt asgari ücretin aylık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

 

Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri için: Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesine göre, yıllık beyannameye tabi kişiler tarafından özel hayat sigorta poliçeleri için ödenen primlerin, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücretli çalışanların net gelirlerinin hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması şartıyla, beyan edilen yıllık gelirin %5'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir.

 

Vergi indiriminden yararlanmak için: Bordro ile ücret alıyorsanız, poliçe makbuzunuz ve daha sonraki ödemelerinizin alındı belgelerinin bir kopyasını, çalıştığınız işyerinin muhasebe servisine ilgili ayda vermeniz, beyannameye tabi iseniz, poliçe makbuzunuzun ve daha sonraki ödemelerinizin tutarını Gelir Vergisi Beyannamesi'nde belirtmeniz yeterlidir.

 
 

Genel Şartlar

 

Hayat Sigortası Genel Şartlarını incelemek için tıklayınız

 

Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarını incelemek için tıklayınız

 

Sağlık Sigortası Genel Şartlarını incelemek için tıklayınız